DEEBOON MARKETING STUDIO


Sirichai Prakitwinitphan - Strategist, Creative Director

ธุรกิจของคุณ + ดีบุญ = 'เรา' เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจให้ตรงกัน

ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เป็นเรื่องของการทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก มีรายละเอียดซับซ้อนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญกระบวนการทำงานทั้งหมดต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่เราต้องการ การวางแผนการทำงานที่ชัดเจนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้รู้ว่า'เรา'ต้องการอะไร? กำลังทำอะไร? และยังเดินอยู่บนเส้นทางที่วางไว้หรือไม่?

2018

จากประสบการณ์ในอดีต มีความเป็นไปได้ที่วัตถุประสงค์การทำงานที่ตั้งไว้แต่แรก จะคลาดเคลื่อนไปเมื่อเราเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนลงรายละเอียดงานตามแทคติกที่วางไว้ การพูดคุยทำแผนงานร่วมกัน จึงเป็นสิ่งที่ “ดีบุญ” ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อกำหนดกรอบการทำงาน วิธีการ และการจัดการโปรเจคก่อนการทำงานจริง มีรายละเอียดการทำงาน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ เพื่อใช้ควบคุมการทำงานทั้งหมด เหมือนเป็นแผนที่หลักที่ใช้สื่อสารและทำงานร่วมกัน ระหว่างคุณและดีบุญ เพื่อให้มั่นใจว่าเราเข้าใจตรงกัน

เพื่อให้ง่ายและง่ายที่สุด เราได้สรุปรายละเอียดการทำงานที่สลับซับซ้อนทั้งหมด คัดย่อยสิ่งจำเป็นที่คุณต้องตัดสินใจ กำหนดความต้องการ และให้ข้อมูลทางธุรกิจ ส่วนรายละเอียดทางเทคนิคที่สลับซับซ้อนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา และแน่นอนว่าคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำงาน และความคืบหน้าของงานทั้งหมดได้จาก Project timeline platform

FLOW # ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของดีบุญ

 1. วิเคราะห์สถานการณ์
 2. กำหนดวัตถุประสงค์
 3. วางกลยุทธ์
 4. ไทม์ไลน์ + เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ
 5. รายงานวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตามคอนเซ็ปต์อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบดีบุญ ต่อจากนี้ไปเราจะพยายามแยกเป็นหัวข้อย่อยแบบบุลเล็ต เผื่อผู้สนใจจะสามารถนำไปวางแผนการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

SITUATION ANALYSIS : การวิเคราะห์สถานการณ์

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจในธุรกิจของคุณให้ชัดเจนก่อนว่า ณ ปัจจุบัน ธุรกิจของคุณยืนอยู่ในจุดใด มีคำถามพื้นฐานที่เราต้องตอบให้ได้เช่น

สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร # Situation

 • Sell : สถานการณ์การขาย? ปัจจุบันขายอย่างไร? ขายช่องทางใด? ลูกค้ามาซื้อสินค้าได้อย่างไร? รักษาฐานลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำอย่างไรบ้าง?
 • Serve : วิธีการบริการลูกค้าในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
 • Sizzle : คุณค่าที่มอบให้แก่ลูกค้ามีอะไรบ้าง?
 • Speak : ใช้วิธีการ หรือช่องทางใดในการสื่อสารกับลูกค้า? สื่อสารอะไรกับลูกค้าบ้าง?
 • Save : วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ให้กับธุรกิจในปัจจุบันมีหรือไม่? อย่างไร?

วิเคราะห์สภาพธุรกิจในปัจจุบัน # swot analysis

เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ

 • Strength : จุดแข็ง ข้อได้เปรียบของคุณคืออะไร?
 • Weaknesses : จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบของคุณคืออะไร?
 • Opportunities : โอกาสของคุณคืออะไร?
 • Threats : อุปสรรค ข้อจำกัด หรือภัยคุกคามของคุณคืออะไร?

ค้นคว้าและวิจัยตลาด # market research

ทำการบ้านโดยการตั้งคำถาม เพื่อหาคำตอบ

Primary Information

คือการค้นคว้าและวิจัยเบื้องต้นที่เราถนัด เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะนำมาใช้ทำงานต่อไป เราสนุกที่จะออกไปค้นคว้าหาข้อมูลมาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

 • สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยตรง
 • การใช้แบบสอบถามและฟอร์มต่างๆ
 • การสำรวจกลุ่มตัวอย่างด้วย Automation Email

Secondary Information

คือการแสวงหาข้อมูลในระดับกว้าง อาจเคยมีการศึกษา ค้นคว้า หรือเป็นกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการเผยแพร่อยู่แล้ว เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเรา

Competitor Analysis

คือการวิเคราะห์คู่แข่ง จุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าคู่แข่งที่เป็นผู้นำในตลาดนั้นใช้กลยุทธ์ใดในการดำเนินการ รวมไปถึงการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเรา โดยเริ่มต้นที่การตั้งคำถามง่ายๆเช่น

 • ใครคือคู่แข่งในตลาดของคุณบ้าง?
 • สินค้าหรือบริการคู่แข่งคืออะไร?
 • ส่วนแบ่งทางการตลาดของแต่ละเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง?
 • กลยุทธ์ในอดีตที่คู่แข่งเคยใช้มีอะไรบ้าง?
 • กลยุทธ์ปัจจุบันที่คู่แข่งกำลังใช้อยู่มีอะไรบ้าง?
 • สื่อที่คู่แข่งใช้ในการโปรโมทสินค้าและบริการใช้สื่อใดบ้าง?
 • คู่แข่งใช้งบประมาณด้านการตลาดเท่าไหร่?
 • จุดแข็ง จุดอ่อน ของคู่แข่งคืออะไร?
 • คู่แข่งเปิดโอกาสหรือช่องว่างอะไรให้เราเข้าไปทำการตลาดได้บ้าง?

DIGITAL MARKETING OBJECTIVES : วัตถุประสงค์

หลังจากที่เรารู้ตำแหน่งชัดเจนที่เรายืนอยู่แล้ว ก้าวต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายการทำ digital marketing ที่เราต้องการไปให้ถึง หรือการกำหนดวัตถุประสงค์นั่นเอง โดยทั่วไปแล้วเราจะกำหนดเป้าหมายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมไว้เช่น

 1. Drive : เพิ่มจำนวนผู้รับข้อมูล ติดตาม ข่าวสารทางธุรกิจ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการขายและสร้างฐานลูกค้า
 2. Convert : คัดแยก จัดกลุ่มผู้รับข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้ได้กลุ่มที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ที่เป็นเป้าหมายในการขายหรือให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มมากที่สุด
 3. Sizzle : ดูแลบ่มเพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้กลายเป็นลูกค้าของเราในที่สุด ด้วยการสื่อสารสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการให้เกินความคาดหมายของลูกค้า

STRATEGY : กลยุทธ์

ขั้นตอนนี้คือการกำหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะบรรลุ Objectives ที่ตั้งเอาไว้ตามลำดับสถานะปัจจุบันของลูกค้า เช่นลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ (Trust), ลูกค้าทดลองใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์ (Try), ลูกค้าซื้อสินค้าของแบรนด์ (Buy) โดยกลยุทธ์หลักที่เรามักให้ความสำคัญในอันดับต้นๆคือ

STOP

 • Segments : แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • Target markets : ระบุกลุ่มตลาดเป้าหมาย
 • Objectives : ทบทวนวัตถุประสงค์อยู่เสมอ
 • Positioning : การวางตำแหน่งในโลกออนไลน์

Integration (CRM & Database)

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบ Customer Relationship Management (CRM) หรือระบบการจัดการสานสัมพันธ์ของลูกค้า และจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า (Database)

TIMELINE + AUTOMATION : ไทม์ไลน์ + เครื่องมืออัตโนมัติ

เมื่อถึงจุดนี้จะเป็นขั้นตอนการระบุรายละเอียดของสิ่งที่จะต้องลงมือทำจากกลยุทธ์ทั้งหมดที่วางไว้ เราจะได้เห็นไทม์ไลน์การทำงานทั้งหมด พร้อมทีมงานที่ทำหน้าที่ดูแลในแต่ละด้าน แน่นอนว่างานทั้งหมดที่ต้องทำ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างที่ทำงานในรูปแบบ Automation ร่วมกับทีมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสพการณ์

CONTENT

 • Website
 • E-mail Marketing
 • Social Media

SEARCH ENGINE MARKETING

 • SEO
 • Google Search Ads.
 • Smart Display Ads.
 • Retargeting Ads.
 • Lookalike Ads.
 • Video Ads.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

 • Intention
 • Perception
 • Impression

ANALYTIC & REPORT : รายงานวิเคราะห์

ในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการตรวจสอบว่าทุกสิ่งทีได้ทำมา ส่งผลให้เข้าใกล้หรือบรรลุ Objective ที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ ถ้าไม่ จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างไร แล้วทำการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

REPORT

รายงานและวัดผลภายใต้ Objectives ที่ตั้งเอาไว้

 • Drive : จำนวนผู้รับข้อมูล Traffics ติดตาม ข่าวสารทางธุรกิจ ตัวเลขกลุ่มเป้าหมายในการขายและสร้างฐานลูกค้า
 • Convert : รายละเอียดข้อมูล Conversion rate พฤติกรรม คะแนนความพึงพอใจ ของกลุ่มที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
 • Sizzle : รายละเอียดข้อมูล พฤติกรรม คะแนนความพึงพอใจ ของลูกค้า การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการให้เกินความคาดหมายของลูกค้า
 • Save : ตัวเลขการเติบโต การเพิ่มประสิทธิผลในแง่การใช้ลงทุน SEM.

ANALYSIS

 • Web Analytics : วิเคราะห์สถิติของเว็บไซต์
 • ADS. : วิเคราะห์สถิติการโษณา
 • CRM. : ประสิทธิภาพของการสื่อสาร

OKRs

นี่คือขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของดีบุญ เป็นการกำหนดกรอบการทำงานและกลยุทธ์ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อสื่อสารให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

รายงานสรุปการทำงานของดีบุญ

 1. รายงานและวัดผลภายใต้ Objectives ที่ตั้งเอาไว้
 2. Key Performance Indicators (KPI)
 3. Web Analytics – วิเคราะห์สถิติของเว็บไซต์
 4. ตรวจสอบ User Experience (UX) ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์
 5. รายงานประสิทธิภาพของการสื่อสาร

Related Posts

View more